Preview Mode Links will not work in preview mode

Kassetænkning

Feb 14, 2019

I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget at indføre et nyt krav i dagpengesystemet. Nemlig at man skal have opholdt sig lovligt i Danmark, EU eller andre EØS-lande i mindst syv år inden for de seneste 12 år for at kunne få ret til dagpenge.

Formålet med aftalen er at begrænse udlændinges adgang til...


May 24, 2018

Alle er enige om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”. Men i det nye dagpengesystem er der regler, der betyder, at et par dages arbejde kan koste den enkelte mange tusinde kroner. "Kassetænkning" kigger igen i denne episode på paradokser i det nye dagpengesystem. Læs mere om denne episodes paradoks her: 


Feb 22, 2018

Paradoks – [En tilsyneladende selvmodsigende og/eller absurd ytring eller situation]

Det nye dagpengesystem vil gøre det mere attraktivt at sige ja til småjobs og vikariater. Men det er som om, at man har mistet overblikket., Man har skabt et par vaskeægte paradokser i det nye dagpengesystem.

Alle er enige om, at...


Jan 30, 2018

Kassetænkning stiller i denne episode skarpt på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Hvilken rolle spiller den i den danske flexicuritymodel? Hvad er det for en størrelse? Hvordan har den udviklet sig og hvad byder fremtiden på?

Du kan læse mere om emnet og finde den omtale analyse her:


Jan 1, 2018

I 2018 kan alle medlemmer melde sig ud af efterlønsordningen og få deres kontingent tilbage – skattefrit. Er det et godt tilbud? Hvad bør man overveje, inden man siger farvel til efterlønnen? Og hvad betyder det for selve efterlønsordningens fremtid?

Det giver Danske A-kasser dig svar på i denne episode...